Tööõigus

Tööõiguse valdkonna dokumentide koostamine, analüüs.

Vaidluste lahendamine.

Esindamine läbirääkimistel.

Töötajate ja tööandjate esindamine Töövaidluskomisjonis ja kohtus.