Tegevuslubade väljastamise kord on viinud olukorrani, kus apteegiketid on monopoli säilitamiseks loonud sadu riiulifirmasid.

Eestis on üle 80% apteekide turuosast kahe suure keti käes – Apteek1 ja Aphotheka/ Südameapteek. Kui soovijaid apteegi asutamiseks on rohkem, siis antakse tegevusluba apteegi asutamiseks liisuheitmise teel ja selleks on suured tegijad loonud sadu riiulifirmasid oma loosiõnne suurendamiseks. See on viinud olukorrani, kus uutel firmadel on turule tulemine muudetud ülimalt keeruliseks ning ilmselt kannatab selle all eelkõige tavatarbija, kuna ravimite hinnad on võimalik praeguses turusituatsioonis hoida kõrgena.

Mõned päevad tagasi jäi silma arst.ee portaalis artikkel apteekritest “Apteekrid: riigikontroll käitub ebaseaduslikult” , milles Apteekrite Liit nuriseb Riigikontrolli tegevuse üle. Uurides natuke kättesaadavaid materjale, leidsin huvitavaid seoseid ja fakte, mis annavad apteekrite pöördumisele hoopis uue dimensiooni.

Mille üle siis apteekrid valuliselt häält tõstsid? Tegemist oli ravimituru ümberkorraldamise ettepanekutega Riigikontrolli poolt, kes on avaldanud eelmise aasta varasügisel auditi „ Ravimite hüvitamise korralduse“ kohta. Mis täpsemalt võis siis apteekrite konnasilmadele astuda? Uurides riigikontrolli auditit (sealhugas ka vastust Apteekrite Liidu pöördumisele) selgub ootamatuid ja isegi uskumatuid fakte.

Lisaks sellele, et mainitud auditi kohaselt on Eestis ravimite hinnad kallimad kui teistes ELi liikmesriikides, siis ravimiseaduses apteekide asutamisele seatud piirangud on loonud olukorra, kus Eesti ravimiturg on koondunud kahe suure kontserni – Tamro (Apteek 1) ja Magnumi (Aphotheka ja Südameapteek) kätte, kes omakorda kontrollivad kogu apteegiturust üle 80%. Apteekide asutamispiirang määrab teatud kriteeriumid (3000 elanikku apteegi tegevuspiirkonnas, varasem apteegi olemasolu, omavalitsuse hinnang apteegi vajalikkusele) uue apteegi asutamise lubamiseks. Enamasti soovitakse asutada uusi apteeke Tallinna (ja vastavalt siis sulgeda maapiirkonnas, kus äri on vähemtulusam), mistõttu soovijate rohkuse tõttu antakse tegevusluba apteegi asutamiseks liisuheitmise teel.

Siin aga läheb huvitavaks. Eelmainitud kaks ketti, Magnum ja Tamro on loonud endale hulgi oma kontrolli all olevaid äriühinguid. Magnumi kontrolli all on täisühingud Starting1 kuni Starting100 ja Tamro kontrolli all on Summer Üks kuni Summer Ükssada. Kontrolli täisühingute üle omatakse vastavalt Magnumi või Tamroga seotud isikute kaudu. Praeguseks on liisuheitmisele lisandunud 600 firmat TÜ Proviisor 1 kuni TÜ Proviisor 600, mille üle omab kaudselt kontrolli Magnum. Tõenäoliselt on praeguseks asutatud või asutamisel juba sõbraliku ärikoostöö tulemusel ka Tamro kontrolli all olevaid umbes 600 riiulifirmat.

Nimetatud äriühingud tagavadki, et uusi apteeke rajatakse üksnes tsumfti sees. Missugune ilus sobing?!

Kurvaks teeb, et selline tegevus on otseselt seadusandja mõtte vastane, kuid kõik asjasse puutuvad asutused on silma selle koha pealt lihtsalt kinni pigistanud. Riigikontrolli tähelepanekud ilmselt vaibuvad ja sama joont hoitakse edasi. Sotsiaalministeeriumi vastus on huvitav – Sotsiaalministri hinnangul tuleb enne, kui lisada ravimiseadusesse apteekide omanikeringi uued piirangud, teha põhjalikumad analüüsid, kui seda on Riigikontrolli audit. Samas möönab ta, et kehtivate piirangute eesmärgi ja selle täitmiseks kehtestatud meetmete vastavust tuleks analüüsida ning tegevusloa omamisega seotud piiranguid ajakohastada. Sellest võib järeldada, et huvirupi lobitöö on ministri juures olnud edukas. Ja siit võib järeldada ka seda, et igat uudist lugedes tuleb sellele hinnangu andmiseks teada tausta…

Henno Nurmsalu

Jurist

Kasutatud allikad:
Apteekrid: riigikontroll käitub ebaseaduslikult 

Riigikontrolli vastus apteekrite pöördumisele ja Riigikontrolli audit „ Ravimite hüvitamise korraldusest“