Tagged: terviseõigus

Kes otsustab, mis on lapsele parim?

Hiljuti jäi silma ajalehes Pealinn ilmunud loos Eesti Vabariigis tunnustatud naistearsti Dr Ferenc Szirko väide, et “kui laps on sündinud, on ta iseseisev õiguskaitse subjekt ja siis ei saa ema enam teda ohtu seada....

Kodusünnituse ämmaemandusabi seadustamine

Eelmisel nädalal, 26. märtsil, võttis Riigikogu vastu seadusemuudatused, millega reguleeritakse Eestis esmakordselt kodusünnitusabi osutamine ja planeeritud kodusünnitus. Muudatused tehti tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse, mis reguleerib tervishoiuteenuse osutamist. Seadusemuudatuse eesmärk on legaliseerida kodusünnitajatele ämmaemandusabi osutamine ning...

Lendas üle käopesa?

Sissejuhatus. Kui Randall McMurphy 1975. a menufilmis “Lendas üle käopesa” vanglaelule vahelduse toomiseks vaimuhaigust teeskles ja psühhiaatriaosakonda viidi, ei oleks ta ilmselt osanud oma halvemaski unenäos uskuda, et asi lõpeb lobotoomiaga1(lõikus ajus, mille tulemusena...

Miks on „patsiendi ohutus“ Eestis nii tundlik teema? 1. lugu

Kaisa Nurmsalu refereerib Teele Orgse magistritööd „Patsiendi ohutus kui teadvustamata probleem Eesti tervishoiupoliitikas“ ja esitab oma mõtted patsiendi ohutuse teemaga seonduvalt. Mul on aktiivsed kokkupuuted tervishoiusüsteemiga olnud alates esimese lapse sünnist ja emana elan...

Patsiendi õigused on asjatundlikule patsiendile

Hakates rääkima patsiendi õigustest soovin esmalt pöörata tähelepanu õiguste ja kohustuste teemale, millele iga lapsevanem võiks süvendatult mõelda. Meile meeldib teada, et meil on oma õigused, aga ei tohi unustada, et õigustega koos käivad...