Tagged: kaisa nurmsalu

Miks on „patsiendi ohutus“ Eestis nii tundlik teema? 1. lugu

Kaisa Nurmsalu refereerib Teele Orgse magistritööd „Patsiendi ohutus kui teadvustamata probleem Eesti tervishoiupoliitikas“ ja esitab oma mõtted patsiendi ohutuse teemaga seonduvalt. Mul on aktiivsed kokkupuuted tervishoiusüsteemiga olnud alates esimese lapse sünnist ja emana elan...

Call Now Button