Põllumajandusõigus

Põllumajandusettevõtete ja -organisatsioonide huvide kaitse:

  • organisatsioonisisene asjaajamine, dokumentatsioon;
  • õigusalane nõustamine, juriidilise hinnangu andmine;
  • nõustamine põllumajandusettevõttele kehtestatud nõuete osas;
  • nõustamine toetuse tingimuste ja võetud kohustuste osas;
  • toetuse otsuste vaidlustamine;
  • suhtlus järelevalveasutustega (PRIA, PMA, VTA jm.);
  • esindamine haldus- ja kohtumenetluses.

Henno Nurmsalu CV