Laps ja vanem

Eesti Vabariigi Põhiseadus ütleb:

§ 26 Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele.

§ 27 Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.

Tegeleme:

  • õigusalane nõustamine/olukordadele juriidilise hinnangu andmine;

  • lapsevanemate ja laste õiguste/kohustustega seotud küsimused (kokkupuutel haridusasutuste, tervishoiuasutuste, hooldusasutuste, KOV-ga jne);

  • isikut puudutavate dokumentide väljanõudmine;

  • dokumentide koostamine (sh. vastused, avaldused, seletuskirjad, nõuded, kaebused, lepingud);
  • kaebuste ja nõuete koostamine ja esitamine;

  • esindamine kohtuvaidlustes.

Põhjused, miks meie kliendid õigusabi teenust vajavad on väga erinevad. Kuna meie tegevusvaldkond on sageli seotud isiklike küsimuste lahendamisega, võib seejuures mõnikord olla vaja nõustajat, kes suudaks olukorra lahendusvõimalused juriidilisest küljest lahti rääkida või olla esindajana abiks suhtluses ametiasutuse, tervishoiuasutuse, haridusasutuse või hooldusasutusega.