Kodusünnituse ämmaemandusabi seadustamine

Eelmisel nädalal, 26. märtsil, võttis Riigikogu vastu seadusemuudatused, millega reguleeritakse Eestis esmakordselt kodusünnitusabi osutamine ja planeeritud kodusünnitus.

Muudatused tehti tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse, mis reguleerib tervishoiuteenuse osutamist. Seadusemuudatuse eesmärk on legaliseerida kodusünnitajatele ämmaemandusabi osutamine ning lisaks kehtestatakse täiendavad nõuded ämmaemandatele.

Muudatus puudutab sisuliselt väga väikest osa sünnitajatest. Viimastel aastatel on planeeritud kodusünnitusi keskmiselt ca 50-70 aastas ehk 0,3 – 0,5 % kõigist sünnitustest, kuid siiski on viimase kümne aasta jooksul kodusünnituste arv jõuliselt kasvanud.

Siiani käisid ämmaemandad kodusünnitusel abiks suuresti missioonitundest ja see tegevus ei olnud seadusega reguleeritud. Erinevalt levinud arvamusest ei ole kodusünnitus kunagi keelatud olnud, seda valdkonda ei ole lihtsalt seadusega reguleeritud.

Eelnõu kohaselt võib ämmaemandaga kodusünnitust planeerida, kui raseduse kulgu on korra kohaselt jälgitud ning raseduse riske on hinnatud ja risk on väike.

Kodusünnituse ämmaemandusabi on püütud seadustada juba 1990-ndate aastate algusest, kuid siiani edutult. Käesolev muudatus tagab jõustumise järel ka selgemad nõuded ämmaemandale, annab võimaluse selgetel alustel tasustamiseks ning tagab parema järelevalve ämmaemandate tegevuse üle. Eelnevalt nimetatu peaks tõstma sünnitaja jaoks teenuse osutamise kvaliteeti ja kättesaadavust olulisel määral.

Muudatus jõustub käesoleva aasta 1. augustil.

Täpsemad nõuded kehtestatakse määrusega, kuid hetkel ei ole veel eelnõud kättesaadavad. Kui eelnõud avalikustatakse, siis anname sellest kindlasti ülevaate ka oma kodulehel.

Seaduseelnõu, seletuskirja ja määruse kavanditega on võimalik tutvuda SIIN

Henno Nurmsalu