Tegevusvaldkonnad

Tegevusvaldkonnad:

Võlaõigus

Tööõigus

Perekonnaõigus

Terviseõigus

Pärimine

Haldusmenetlus

Riigihanked

Ehitus ja planeerimine

Äriühingu- ja majandusõigus

EL õigus ja riigiabi

 

Pakume:

Õigusalane nõustamine
Olukordadele juriidilise hinnangu andmine
Dokumentide läbivaatamine ja vastused, lepingud jm
Dokumentide koostamine (sh. vastused, avaldused, seletuskirjad, nõuded, kaebused, lepingud, vaided, otsused)
Esindamine suhtluses haldusorganitega
Esindamine kohtuvaidlustes